Welcome to Lighting Center

27 มกราคม 2022
เต้ารับปลั๊กไฟ แบบไหนนะที่ควรเปลี่ยน ??

       เต้ารับปลั๊กไฟ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานไปพร้อมกับบ้านของเราตั้งแต่ปลูกสร้าง แม้เต้ารับนั้นจะถูกใช้งานเป็น 10-30 ปี จนหน้ากากแผงสวิตช์จะมีสีเหลืองซีดจนน่ากลัว แต่การใช้งานยังดี จนหลายคนจึงเกิดข้อสงสัยว่าเต้ารับแบบไหนถึงเวลาสมควรเปลี่ยน  คำตอบคือขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพที่ปรากฏ  สังเกตได้จากการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

       เบื้องต้นเรามาทำความรู้จักประเภทของเต้ารับที่ใช้งานตามบ้านเรือนกันก่อน เต้ารับซึ่งใช้ควบคู่กับเต้าเสียบ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. เต้ารับและเต้าเสียบชนิด 2 ขา คือ อุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด แต่ปัจจุบันเต้ารับแบบ 2 ขา ได้มีการถูกยกเลิกผลิต  เนื่องจากไม่มีการรองรับของ มอก.

 

2. เต้ารับและเต้าเสียบชนิด 3 ขา คือ เต้าเสียบที่มีขาโลหะอยู่ 3 ขา ต้องใช้กับเต้ารับที่มีช่องรับอยู่ 3 ช่อง โดยช่องที่เพิ่มมาอีกหนึ่งช่อง คือ ช่องที่เป็นตำแหน่งต่อลงสายดิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัย หากเกิดกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว

 

3. เต้ารับ USB คือ ปลั๊กเต้ารับที่มีลักษณะคล้ายปลั๊กสามตา ถูกผลิตขึ้นมาให้มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

 

 

วิธีสังเกตเต้ารับปลั๊ก

       เต้ารับปลั๊กต้องแน่น เมื่อเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ขาปลั๊กยึดติดกับเต้ารับแน่นแสดงว่าเต้ารับของคุณยังมีสภาพดี แม้จะผ่านการใช้งานมาหลายปีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

       เต้ารับปลั๊กหลวมเหมือนจะหลุด ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเกิดอาการติดๆ ดับๆ นั้นคือสัญญาณว่าเราสมควรเปลี่ยนเต้ารับนั้นได้แล้ว หากพบรอยแตกร้าวหรือร้อยไหม้ที่หน้ากากสมควรเปลี่ยนทันที่ และไม่ควรใช้งานต่อ เพราะอาจเกิดอันตรายจากการเกิดความร้อน ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างรุนแรง และนำไปสู่การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

 

       เต้ารับถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญของอาคารบ้านเรือน และเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานทุกวัน เราควรให้ความสำคัญและหมั่นตรวจสอบ ถ้าหากพบว่าเต้ารับเกิดการเสียหาย ชุดรุด หรือหลวม ก็ควรพิจาราณาว่าเต้ารับนั้นสมควรเปลี่ยน ช้วยให้เราใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย และยังเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้ารัดวงจร ไฟรั่ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()