Welcome to Lighting Center

05 พฤศจิกายน 2022
หลอดไฟปลูกต้นไม้ จาก LAMPTAN นวัตกรรมแบบใหม่แบบสับ

          หลอดไฟที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยให้คุณสามารถปลูกพืชภายในอาคารได้ เหมาะกับต้นไม้ ดอกไม้ พืชผัก hydroponic เรือนเพาะชำ เพาะพันธุ์ ฟาร์ม เป็นต้น ความร้อนต่ำ ผลิตจาก LED คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดพลังงาน 85%

 

แสงจากหลอด LED BULB PLANT GROW 10W มีค่าที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกพืชได้แม้อยู่ภายในอาคารที่ไม่มีแสงอาทิตย์

 

หลอด LED จะปล่อยความร้อนได้ต่ำกว่าหลอดแบบธรรมดา และที่สำคัญไม่มีแสง UV ทำให้ไม่ส่งผลอันตรายต่อพืช

 

สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่ว ๆ ไปได้เกือบ 6 เท่า เพราะหลอดไฟทั่วไปจะสามารถให้แสงสว่างอยู่ที่ประมาณ 10,000 ชั่วโมง แต่สำหรับ หลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

 

ด้วยคุณสมบัติของหลอด LED ที่สามารถให้อัตราแสงสว่างที่สูงกว่าหลอดไฟทั่วไป ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เป็นจำนวนมาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()