Welcome to Lighting Center

ฟรี!! ค่าขนส่ง เมื่อช้อปออนไลน์ครบทุก 5,000 บาท

*เฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

- เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัด วัน-เวลา ในการจัดส่ง

- กรณีไม่สะดวกรับสินค้า ในวันนัดจัดส่ง สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเปลี่ยนวันและเวลาในจัดส่งล่วงหน้า 1 วัน ติดเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ โทร 042-215-678 ต่อ 7383 และ 7384 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

หมายเหตุ:

- กรณีลูกค้ามียอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 5,000 บาท จะมีค่าบริการจัดส่งเริ่มที่ 50 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักของสินค้า

- กรณีลูกค้ามียอดการสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ในกรณีหักส่วนลดแล้ว ฟรีค่าขนส่งในพื้นที่จัดส่งดังนี้ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี, สมุทรสาคร, ปทุมธานี และ นครปฐม 

 

เงื่อนไขบริการจัดส่งฟรี

1. เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ จะทำการดำเนินส่งสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ    ในกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิตพิเศษ (Pre Order)

ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 10 – 15 วันทำการ

2. ระยะเวลากำหนดการจัดส่งสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับสินค้าสั่งผลิตพิเศษ หรือสินค้าไม่มีในคลังสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งระยะเวลา

3. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดหมายยืนยันการจัดส่งสินค้า หากต้องการเลื่อนวัน – เวลาจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน

4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้ เมื่อได้รับการยืนยันในการจัดส่งสินค้าในหน้ารายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว 

5. กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับพัสดุทันที และปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งติดต่อหน้าที่

บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ โทร 042-215-678 ต่อ 7383 และ 7384 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

หมายเหตุ

- ราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง, ประเภทสินค้า และผู้จัดส่ง โดยค่าขนส่งที่เก็บจริงจะแสดงที่หน้าชำระเงิน หลังจากที่เลือกรายการสินค้า และที่อยู่จัดส่ง

- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 8.30 – 18.00 น.

- เงื่อนไขต่างๆทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติ่มสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ โทร 042-215-678 ต่อ 7383 และ 7384 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()