Welcome to Lighting Center

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

การรับเปลี่ยน – คืนสินค้ากับบุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ออนไลน์สโตร์ ต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ หลังจากรับสินค้า
โดยต้องติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ก่อนทุกครั้ง โทร 02-693-5722 กด 2 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือกรอกรายละเอียดที่แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

นำส่งสินค้าที่มีปัญหาคืนทางบริษัทฯ โดยปลอดดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า โดยแนบใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มการคืนสินค้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยสามารถส่งสินค้าคืนได้ 2 ช่องทางดังนี้
1) บุญถาวร ทุกสาขา
2) ศูนย์กระจายสินค้า บุญถาวร (Distribution Center) 23 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

การนำส่งคืนสินค้ากลับมาทาง บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ออนไลน์สโตร์
จะเข้าขั้นตอนการคืนสินค้าเมื่อสินค้านั้นๆ มาถึงคลังสินค้าเท่านั้น และ ใช้เวลาตรวจสอบสภาพสินค้า ประมาณ 7 วันทำการ และทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อ

แจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินค่าสินค้า ภายใน 15 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและแจ้งผลเรียบร้อยแล้ว

สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้
โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

 • สินค้าพิเศษจากโรงงาน , สินค้านำเข้าพิเศษ , สินค้าราคาพิเศษ (Clearance Sale)
 • สินค้าที่มีการติดตั้งหรือใช้งานแล้ว
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

 • สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/ บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 • สินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง และแบบฟอร์มคืนสินค้า
 • สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และต้องบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน , คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
 • สำหรับสินค้า เฟอร์นิเจอร์ Lifestyle กรณีที่ต้องการคืนสินค้า โดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสินค้าได้มีการประกอบ, ติดตั้ง รวมถึงตรวจสอบ และพบว่ามีการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักเงิน 30% จากราคาสินค้า
 • สินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกินขึ้นจากทางบริษัท

REFUNDS การคืนเงิน

 • การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าและไม่มีสินค้าทดแทน โดยต้องมีการยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้น
 • ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยจะต้องเป็นชื่อบัญชีของลูกค้าผู้ซื้อสินค้าเท่านนั้น ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%)

Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()