Welcome to Lighting Center

การจัดส่งสินค้า/ ค่าขนส่งสินค้า

รายการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน 2 - 5 วันทำการ สำหรับสินค้าPre Order ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 10 – 15 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

  • พื้นที่นอกเขตการจัดส่ง ได้แก่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส คิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท
  • บริษัทฯ ไม่จัดส่งสินค้าขึ้นชั้นหรืออาคารสูงหากต้องการให้จัดส่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าบริการเพิ่มเติม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ออนไลน์สโตร์
  • หากต้องการเลื่อนวัน – เวลาจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ออนไลน์สโตร์ ในวันที่เจ้าหน้าที่ติดต่อยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น
  • เงื่อนไขต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • คลิกที่ บัญชีของฉัน ห้วข้อ “ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ”
  • ติดต่อ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ โทร 02-693-5722 กด 2 ในวันและเวลาทำการ

การรับสินค้า

  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งกรุณาแจ้งในวันที่เจ้าหน้าที่ติดต่อvยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น
  • หากไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ โทร 02-693-5722 กด 2 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.
  • ระยะเวลากำหนดการจัดส่งสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับสินค้าสั่งผลิตพิเศษ หรือสินค้าไม่มีในคลังสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งระยะเวลา จัดส่งอีกครั้ง
  • กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าทันทีและปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ โทร 02-693-5722 กด 2

Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()