Welcome to Lighting Center

26 มิถุนายน 2024
โครงการ "ปันน้ำใจ จากไลท์ติ้ง"

"ปันน้ำใจ จากไลท์ติ้ง" กับโครงการ CSR ที่ทางบริษัทบุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

 

โดยในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทางบริษัทบุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ นำทีมโดยคุณกมลศักดิ์ รักบางแหลม ผู้จัดการฝ่าย Operation ได้สนับสนุนมอบเงินสมทบทุนในการปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้โรงอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน และ ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมแจกขนมให้กับเด็กๆ รวมมูลค่ากว่า 95,000 บาท บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน 

 

ขอขอบคุณทางโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR ครั้งนี้
 

 

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()