Welcome to Lighting Center

29 พฤษภาคม 2024
ติดตั้งแทร็คไลท์ภายในบ้านอย่างให้ได้ความสว่างที่เหมาะสม

          ชุดโคมไฟแทร็คไลท์ เป็นชุดโคมไฟแบบรางติดเข้ากับผนังเพดานที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากโคมไฟแบบดาวน์ไลท์ และโคมไฟแบบแขวน จุดเด่นของชุดโคมไฟแทร็คไลท์ คือดีไซน์ที่มีความทันสมัย เหมาะกับการปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้าน

 

ห้องนั่งเล่น

          การติดตั้งชุดโคมไฟแทร็ดไลท์ในห้องนั่งเล่นส่วนมากจะนิยมติดตั้งเพื่อความสวยงาม ควบคู่กับการกำหนดทิศทางการส่องแสงไฟ เพื่อให้แสงสว่างสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง

          สำหรับการเลือกติดตั้งจำนวนโคมไฟของแทร็คไลท์บริเวณพื้นที่ห้องนั่งเล่นขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ ในกรณีที่ห้องนั่งเล่นมีขนาดพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ตร.ม. ขึ้นไป จำนวนดวงโคมที่ติดตั้งบนรางจะอยู่ที่ 4-6 ดวงต่อหนึ่งฝั่งของห้อง และถ้าต้องการให้ได้แสงสว่างอย่างทั่วถึง แนะนำให้ติดตั้งรางแบบคู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้แสงสว่างทีเ่พิ่มขึ้น

 

ห้องนอน

          ห้องนอนถือเป็นพื้นที่ที่ต้องมีความใส่ใจในการจัดองค์ประกอบของแสง ทั้งแสงจากธรรมชาติด้วยการออกแบบช่องแสง, บานประตู, หน้าต่าง รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับแสงประดิษฐ์จากการเลือกใช้ชุดโคมไฟที่เหมาะสม

          การออกแบบแสงสว่างต้องมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ การเลือกใช้ชุดโคมไฟแทร็คไลท์จึงเป็นอีกทางเลือก เพราะด้วยค่ากำลังวัตต์ไม่มาก รวมถึงแสงสว่างที่นุ่มนวลที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยลักษณะการติดตั้งโดยใช้รางจะเพิ่มความสะดวก และง่ายต่อการตกแต่งบ้านอีกด้วย

 

ห้องครัว หรือห้องรับประทานอาหาร

          ชุดโคมไฟแทร็คไลท์ถูกเลือกใช้งานมากที่สุดคือบริเวณห้องครัว หรือพื้นที่รับประธานอาหาร เพราะส่วนมากพื้นที่บริเวณนี้จะมีขนาดไม่กว้างมากนัก ทำให้การเบือกติดตั้ง และควบคุมทิศทางของแสงสว่างทำได้ง่าย

          ค่ากำลังวัตต์ของชุดรางโคมไฟแทร็คไลท์ ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 10w  โดยมาตรฐานแล้วจะมีจำนวนดวงโคมอยู่ที่ 5-8 ดวง เมื่อเฉลี่ยค่ากำลังวัตต์ต่อจำนวนของดวงโคมแล้ว จะได้แสงสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานในบริเวณนั้นๆ

 

Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()