Welcome to Lighting Center

10 เมษายน 2021
ไขความลับค่ามาตรฐาน IP ในโคมไฟบอกอะไรบ้าง

       การที่เราจะซื้อโคมไฟภายนอก  นอกจากโคมไฟที่สวยงามแล้ว วัสดุของตัวโคมไฟภายนอกนั้นก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะค่า ค่ามาตรฐาน IP(International Protection Standard) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะจะเป็นตัวช่วยบอกว่าโคมไฟภายนอกนี้ช่วยป้องกันอะไรบ้าง

 

       ค่ามาตรฐาน IP(International Protection Standard) คือ ค่ากันน้ำกันฝุ่นของโคมไฟหรือหลอดไฟทั่วไป โดยค่า IP มีด้วยเลข 2 หลักคือ IPxx ตัวเลขแรก คือ การป้องกันจากของแข็ง เช่น พวกฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งจะมีตั้งแต่เลข 0-6 ส่วนตัวเลขที่สอง คือ การป้องกันจากของเหลว เช่น น้ำ ฝน  ซึ่งจะมีตั้งแต่เลข 0-8

 

ตารางค่ามาตราฐาน IP

 

ค่ามาตรฐาน IP ที่นิยมและเห็นบ่อยครั้งในตัวโคมไฟ

IP44 จะช่วยกันน้ำกันฝุ่นได้ทุกทิศทาง จะนิยมติดบริเวณกึ่งภายในกึ่งภายนอก เช่น ห้องน้ำ ชายคา ชานบ้าน

IP 54 สามารถกันฝุ่นและฝนได้เต็มที่ แต่จะนิยมเป็นโคมไฟสนาม หรือโคมไฟปักดิน ติดตั้งบริเวณสวน พื้นที่กลางแจ้ง รั้วหน้าบ้าน

       ดังนั้นการซื้อโคมไฟภายนอกอย่าลืมดูค่า IP เพราะจะทำให้เรารู้ถึงข้อจำกัดการใช้งาน และควรติดตั้งบริเวณส่วนไหนของบ้าน การติดตั้งที่เหมาะสมจะช่วยให้โคมไฟใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟได้

Copyright © 2020 Boonthavorn Lighting Center All rights reserved

เปรียบเทียบสินค้า()